Ångerrätt för mobilabonnemang

Inom mobilabonnemang finns det ofta osäkerhet kring hur ångerrätten fungerar. I denna artikel visar vi exakt vad som gäller inom detta ämne.

Har jag ångerrätt på mobilabonnemang?

Om du beställer mobilabonnemanget på distans, såsom online eller via telefon, omfattas det av ångerrätten. Å andra sidan gäller inte ångerrätten om abonnemanget köps direkt i butik. Möjligheten till ångerrätt för ditt mobilabonnemang varierar alltså beroende på beställningssätt.

Detta beror på att konsumenter i Sverige har en lagstadgad ångerrätt när de ingår avtal på distans, inklusive mobilabonnemang. Denna rätt gäller dock inte om du tecknat avtalet direkt hos en operatör i butik.

Hur länge har man ångerrätt på mobilabonnemang?

Ångerrätten för abonnemang omfattas av distansavtalslagen, som ger dig som konsument rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från dess ingående. Under denna tidsram kan du säga upp avtalet utan att behöva motivera det och utan att det kostar något.

Det vanligaste, och det som du som kund har rätt till, är alltså 14 dagar ångerrätt. Har du som kund däremot inte fått någon information om villkoren för ångerrätten kan den till och med vara i upp till ett år. Detta gäller dock enbart om inget annat har avtalats.

Vad ska information om ångerrätt inkludera?

Det finns ett par saker informationen om ångerrätt bör inkludera och specificera, däribland:

 • Om du har ångerrätt. Det ska tydligt framgå att konsumenten har rätt att ångra avtalet inom en viss tidsram.
 • Ångerfristen. Den exakta tidsperioden inom vilken du som konsument kan ångra avtalet ska anges. Vanligtvis är detta 14 dagar från avtalets start.
 • Hur du ska gå tillväga. Ångerrätten ska även inkludera hur du som konsument kan utöva ångerrätten. Detta exempelvis genom att ringa eller skicka ett mail.
 • Att du kan använda ett standardformulär från Konsumentverket. Detta formulär hittar du på Konsumentverkets webbplats vilket även ska framgå i informationen gällande ångerrätten.

Hur gör du för att ångra ett mobilabonnemang?

Att häva ett köp av ett mobilabonnemang är i regel enkelt. Vi går igenom hur du går tillväga nedan.

 • Kontrollera att du har ångerrätt. Detta framgår i ditt avtal.
 • Undersök så att inte ångerfristen gått ut. Ångerfristen är vanligtvis 14 dagar från avtalets start.
 • Kontakta operatören. Lämna ångerförklaringen till mobiloperatören enligt de kontaktuppgifter som finns angivna i avtalsvillkoren. Det kan vara via e-post, brev eller på deras webbplats. Allra bäst är att skicka in en skriftlig ångerförklaring eftersom du då har bevis på vad som begärts och när.
 • Spara en kopia på konversationen med operatören. Har du skickat in ett formulär via webbplatsen är det att rekommendera att du även sparar en kopia på det.
 • Mobilabonnemanget blir uppsagt och avtalet hävt. Har du sagt upp abonnemanget inom tiden för ångerfristen och du fått en bekräftelse från operatören i fråga att beställningen av mobilabonnemanget är hävt är du klar och abonnemanget är uppsagt.

Gäller ångerrätten vid köp av abonnemang med mobil?

Enligt distansavtalslagen kan du ångra ett mobilabonnemang med telefon. Ångerrätten gäller alltså även om mobiltelefonen ingår, men för att den ska gälla fullt ut ska mobilen vara oanvänd. Observera dock att undantag kan finnas hos vissa operatörer.

Önskar du ångra ditt köp av mobilabonnemang och mobiltelefon men du trots detta har börjat använda telefonen kan vissa operatörer ändå häva ditt köp. I dessa fall tar operatören vanligtvis ut en återställningsavgift för att återställa din telefon.

För att undvika frågetecken eller onödiga avgifter är det alltid rekommenderat att du läser igenom ditt avtal noggrant innan du börjar använda ditt nya abonnemang och din nya telefon.

En intressant detalj är att just ångerrätten och den spårbarhet som krävs, är en av anledningarna till att det är svårt att skaffa mobilabonnemang utan personnummer

Vad gäller med ångerrätten vid köp i butik?

Ångerrätten för mobilabonnemang vid köp i fysisk butik skiljer sig från distansavtal. Generellt gäller ingen lagstadgad ångerrätt i Sverige vid fysiskt köp. Ingår du ett avtal direkt i en butik anses du ha möjlighet att undersöka produkten vilket påverkar dina rättigheter att ångra avtalet.

Vissa operatörer kan dock erbjuda öppet köp i butik vilket innebär att butiken tillåter kunder att returnera produkten och få tillbaka pengarna inom en viss tidsperiod. Öppet köp är dock ingen skyldighet att som operatör eller butik att erbjuda.

Erbjuder butiken öppet köp gäller detta vanligtvis inom en viss tidsperiod. Inom tidsperioden kan du returnera det du köpt i butiken förutsatt att du inte använt produkten, i detta fall abonnemanget eller mobiltelefonen.

Ångerrätten gäller främst vid distansavtal, det vill säga när du köper produkter eller tjänster på internet, via telefon eller på annat sätt utanför fysisk butik. 

När har du ångerrätt på ditt abonnemang?

Här nedanför sammanfattar vi vad som gäller för ångerrätt på mobilabonnemang.

Då har du ångerrätt

 • När avtalet ingåtts på distans via ett distansavtal. Exempelvis via telefon eller internet.
 • Om du ångrar dig inom ångerfristen. Denna ångerfrist är vanligtvis 14 dagar, om inget annat avtalats.
 • Om du blivit kontaktad av en försäljare utanför en fysisk butik. Även detta faller inom ramen för distansavtal.

Då har du inte ångerrätt

 • Om du ingick avtalet i en fysisk butik. Detta eftersom du då haft möjlighet att undersöka den faktiska tjänsten innan du ingick avtalet.
 • Om du ångrar dig efter att ångerfristen passerat. Oftast är ångerfristen 14 dagar och ångrar du dig efter denna period gäller inte längre ångerrätten om inget annat avtalats.

Vanliga frågor

Gäller ångerrätten för surfplattor med abonnemang?

Ja, ångerrätten gäller för surfplattor med abonnemang om du köpt produkterna via ett distansavtal. Om du börjat använda surfplattan kan en återställningsavgift tillkomma.

Varför finns ångerrätt för abonnemang?

Ångerrätt för mobilabonnemang finns främst för att du som kund ska kunna ångra ett köp som du gjort på ett sätt där du inte kunnat jämföra varan eller kunnat läsa informationsmaterial rent fysiskt. 


Fredrik Ågren Huvudskribent på Mobilkoll.nu