Personer som har sin mobil i spanien

Svenskt mobilabonnemang i Spanien

Att ha koll på sitt mobilabonnemang och de regler som gäller när man är i Spanien är avgörande för att undvika överraskningar med avgifter och för att säkerställa smidig användning även utomlands. I denna artikel reder vi ut vilka regler som gäller när du använder ditt mobilabonnemang i Spanien.

Kan jag använda mitt svenska abonnemang i Spanien?

Ja, när du använder ditt svenska abonnemang i ett EU-land som Spanien får du samma villkor som hemma i Sverige för både samtal och sms. Dessutom inkluderas vanligtvis en viss mängd surf, hur mycket beror på de specifika villkoren från din svenska operatör.

Detta innebär att du kan fortsätta att använda din mobil utan problem när du är i Spanien, och du behöver inte oroa dig för extra kostnader för samtal eller meddelanden.

Värt att veta är också att det finns mobiloperatörer som ger mycket surf inom EU, men också operatörer som erbjuder desto mindre surf inom EU. 

Måste man stänga av roaming på mobilen när man åker till Spanien?

Nej, du behöver inte stänga av roaming på din mobil när du åker till Spanien. Tack vare roam like at home-direktivet från EU kan du använda ditt abonnemang på samma villkor som i Sverige, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för extra kostnader för att använda din mobil i Spanien.

Är Kanarieöarna en del av Spanien?

Ja, Kanarieöarna är en del av Spanien och därmed en del av både EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Det innebär att samma priser och regler för mobilanvändning gäller på Kanarieöarna som i övriga delar av Spanien, EU, EES och i Sverige.

Är det lönt att skaffa ett lokalt kontantkort till mobilen i Spanien?

Nej, det är inte nödvändigt att skaffa ett lokalt kontantkort till mobilen i Spanien om du redan har ett mobilabonnemang hemma i Sverige.

Detta eftersom du kan använda ditt svenska mobilabonnemang med samma priser och villkor för samtal, sms och surf även när du är i Spanien.

Vanligtvis ingår dock inte hela din surfmängd från Sverige när du är i Spanien. Det enda tillfället då det kan vara fördelaktigt att skaffa ett lokalt kontantkort är om du planerar att använda mycket data utomlands, där den inkluderade surfmängden från ditt svenska abonnemang inte räcker till.

Annars kan det vara mer ekonomiskt att använda wifi när det är tillgängligt, för att undvika att överskrida din surfmängd och därmed undvika extra kostnader.

Kan jag använda mitt vanliga abonnemang om jag flyttar till Spanien?

Nej, detta är inte tillåtet. Roamingreglerna tillåter att du använder ditt abonnemang i länder som ingår i EU/EES på samma villkor som hemma, så länge din vistelse är tillfällig.

Om du däremot flyttar permanent till Spanien, betraktas det inte längre som tillfällig vistelse enligt reglerna. Detta innebär i sin tur att om du använder ditt svenska abonnemang mer utomlands än i Sverige under en längre period kan det anses som missbruk enligt reglerna för internationell roaming.

Svenska operatörer följer EU-förordningen om internationell roaming, vilket innebär att de kan övervaka och vidta åtgärder om ditt användande av abonnemanget i utlandet indikerar att du permanent bor eller vistas där.

Detta sker vanligtvis genom att mobiloperatören skickar förvarningar via sms om potentiellt missbruk innan några åtgärder vidtas.

Vad händer med abonnemanget om jag stannar i Spanien “för länge”?

Om du stannar i Spanien ”för länge” och din mobilanvändning visar att du använder mer i utlandet än hemma under en fyramånadersperiod, kan din operatör be dig att klargöra situationen.

Du har då 14 dagar på dig att förklara varför detta är fallet. Om du fortsätter att använda mer mobilanvändning utomlands kan operatören börja ta ut extra avgifter enligt följande priser (exklusive moms):

  • 0,022 euro per minut för samtal
  • 0,004 euro per sms
  • 2 euro per GB data (som successivt sänks till 1 euro per GB år 2027)

Det är viktigt att hålla koll på din mobilanvändning för att undvika extra kostnader och eventuella åtgärder från din operatörs sida.

Vanliga frågor

Här är svar på några vanliga frågor om mobilabonnemang i Spanien.

Får jag behålla min obegränsade surf i Spanien?

Om du har ett obegränsat surfabonnemang i Sverige kan din svenska operatör erbjuda en viss mängd surf när du är i Spanien enligt EU:s roamingregler. Det exakta beloppet som ingår varierar beroende på operatörens villkor men generellt kan du räkna med omkring 50 GB.

Vad händer om jag använder mer surf i Spanien än vad som ingår?

Om du använder mer surf i Spanien än vad som ingår i ditt svenska abonnemang kan operatören ta ut en extra avgift på 2 euro per GB data. Denna taxa kommer dock att successivt sänkas till 1 euro per GB 2027.


Fredrik Ågren Huvudskribent på Mobilkoll.nu